SHOWROOM & SERVICE CENTER

AUTOMASTER është në dispozicionin tuaj për të kënaqur çdo nevojë ose kërkesë lidhur me përdorimin e automjetit tuaj dhe shërbimet tona asistenciale.
Shërbimet e informacionit dhe relacioni me klientin janë aktiv nga e hëna deri të premten nga ora 08:00 deri në 16:00 dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në 13:00 në numrin ___ .


AUTOMASTER ka kryer para se t`u dorëzojë automjetin tuaj të ri një sërë kontrrollesh dhe verifikimesh:
1 Kontroll, verifikime teknike, operacionin e MAPO dhe pastrim të automjetit parashikuar nga kostruktori
2 Dorëzimin e dokumentave të automjetit.
3 Ilustrimin e funksinimit të dispozitivëve/